activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL VIATGE D’ANDREA / El viaje de Andrea

(Empatia, valors, competència comunicativa, expressió escrita)

9-12 anys

Recordes Andrea? Era la xiqueta de 10 anys que va viatjar amb Seve travessant Àfrica. Imagina la història d’Andrea quan arriba a Espanya: on viu, si va l’institut, com la reben els sues companys i companyes, com se sent, etc.

Envia’ns la teua història, amb el teu nom, curs i col·legi i la publicarem al nostre blog per a que tots la puguen llegir!


 

(Empatía, valores, Competencia comunicativa, expresión escrita)

9-12 años

¿Recuerdas a Andrea? Era la niña de 10 años que viajó con Seve atravesando África. Imagina la historia de Andrea en España: dónde vive, si va al instituto, cómo la reciben sus compañeras y compañeros, cómo se siente, etc.

¡Envíanos tu historia, con tu nombre, curso y colegio y la publicaremos en nuestro blog para que todos la puedan leer!