activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA

ELS RECORDS, ELS AMICS I LA FAMÍLIA

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica, creació de vincles emocionals amb el grup) 6-12 anys

Dinàmica: Fer recordar els alumnes el personatge de Natalyd.

Natalyd s’emporta fotografies de la seua família i els seus amics de Perú a València. Si tu hagueres de triar dues fotos, de la teua família i dels teus amics, només dues, quines triaries?
Pots portar-les a classe per compartir-les amb els teus companys i explicar qui són? On guardes eixes fotos? Per què són importants per a tu?