activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

ALGUNES PREGUNTES PER A REFLEXIONAR EN COMÚ SOBRE L’OBRA / Algunas preguntas para reflexionar en común sobre la obra

(Competència comunicativa lingüística, Capacitat d’observació i anàlisi) 6-12 anys

Dinàmica: Es plantegen al grup les següent qüestions una per una.

1. Quins són els motius que fan vindre a València a Seve, Natalyd, Ruba i Hu?
2. Coneixes històries paregudes? Conta-les als teus companys.
3. Sabies que les històries d’aquests 4 personatges són reals?
4. Penses que al teatre tot és inventat sempre?
5. En algun moment de l’obra has sentit: por, tristesa, alegria, ràbia, ganes de riure molt? Quan ha sigut? Per què penses que has sentit això?
6. L’escenografia està basada en caixes? Què creus que representen?


 

(Competencia comunicativa lingüística, Capacidad de observación y análisis) 6-12 años

Dinámica: Se plantean al grupo las siguientes cuestiones una por una.

  1. ¿Cuáles son los motivos que llevan a Valencia a Seve, Natalyd, Ruba y Hu?
  2. ¿Conoces historias parecidas? Compártelas con tus compañeros.
  3. ¿Sabías que las historias de estos 4 personajes son reales?
  4. ¿Piensas que en el teatro todo es inventado siempre?
  5. ¿En algún momento de la obra has sentido: miedo, tristeza, alegría, rabia, ganas de reír mucho? ¿En qué momento? ¿Por qué crees que te has sentido así?
  6. La escenografía está basada en cajas? ¿Qué crees que representan?
activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL VIATGE D’ANDREA / El viaje de Andrea

(Empatia, valors, competència comunicativa, expressió escrita)

9-12 anys

Recordes Andrea? Era la xiqueta de 10 anys que va viatjar amb Seve travessant Àfrica. Imagina la història d’Andrea quan arriba a Espanya: on viu, si va l’institut, com la reben els sues companys i companyes, com se sent, etc.

Envia’ns la teua història, amb el teu nom, curs i col·legi i la publicarem al nostre blog per a que tots la puguen llegir!


 

(Empatía, valores, Competencia comunicativa, expresión escrita)

9-12 años

¿Recuerdas a Andrea? Era la niña de 10 años que viajó con Seve atravesando África. Imagina la historia de Andrea en España: dónde vive, si va al instituto, cómo la reciben sus compañeras y compañeros, cómo se siente, etc.

¡Envíanos tu historia, con tu nombre, curso y colegio y la publicaremos en nuestro blog para que todos la puedan leer!