ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

PARAULES IMPORTANTS ABANS DE VEURE L’OBRA / Palabras importantes antes de ver la obra

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica) 6-12 anys

Dinàmica: Escriu la teua pròpia definició de les següents paraules. Les que no sàpies les pots deixar en blanc. Quan hages acabat, busca-les al diccionari. Completa la teua definició amb la del diccionari.

Viatge:

Mudança:

Família:

Record:

Emoció:

Diferent:

Emigrant:

Immigrant:

Estranger/estrangera:

Nou/nova:

Por:

Integració:

Marginació:

Respecte:

Malentès:

Amic/amiga:


 

(Competencia comunicación lingüística, Competencia social y cívica) 6-12 años

Dinámica: Escribe tu propia definición de las siguientes palabras. Las que no sepas las puedes dejar en blanco. Cuando hayas acabado, búscalas en el diccionario. Completa tu definición con la del diccionario.

Viaje:

Mudanza:

Familia:

Recuerdo:

Emoción:

Diferente:

Emigrante:

Inmigrante:

Extranjero/extranjera:

Nuevo/nueva:

Miedo:

Integración:

Marginación:

Respeto:

Malentendido:

Amigo/amiga:

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

LA DIFERÈNCIA

(Expressió plàstica, Competència social i Cívica,  Autoconeixement personal, Competència comunicació lingüística) 6-12 anys

Dinàmica: Fes un dibuix de tu mateix. Darrere del dibuix, contesta la següent pregunta: Què penses que et fa diferent a la resta dels teus companys de classe? Pots compartir-ho amb la resta dels teus companys, si t’abelleix.

Envia’ns el teu dibuix  amb el teu nom, curs i col·legi i el publicarem al nostre blog per a que tots el puguen veure.