activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

LES LLENGÜES DELS PERSONATGES

6-12 anys

PROPOSTA 1:

Uneix a cada personatge amb la seua llengua:

NATALYD
SEVE                                           BENGALÍ
PAU                                             XINÈS
HU                                               FANG
JESÚS                                          CASTELLÀ
RUBA                                          VALENCIÀ

PROPOSTA 2:

Sabries dir quantes llengües parla Ruba a més de la seua?
I Seve?

cursosPots veure un vídeo on els personatges de l´obra t´ensenyaran a presentar-te en la seua llengua.

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

COM VAN VIATJAR? / ¿Cómo viajaron?

6-12 anys

Durant l’obra, 4 dels personatges conten com van arribar a Espanya. De tots estos mitjans de transport, recordes quins apareixen a l’obra?

2

Es poden consultar les solucionsmano2


6-12 años

Durante la obra, 4 de los personajes cuentan cómo llegaron a España. De todos estos medios de transporte, ¿recuerdas cuáles aparecen en la obra?

2

Se pueden consultar las solucionesmano2

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

D’ON SÓN ELS PROTAGONISTES DE L’OBRA DE TEATRE LES 7 DIFERÈNCIES / ¿De dónde son los protagonistas de la obra de teatro Las 7 diferencias?

6-12 anys

Escriu el nom de cada personatge al costat de la seua ciutat i país.

1. ______________ és de Huacho, Perú.
2. ______________ és de Chittagong, Bangladesh.
3. ______________ és de Catarroja, València.
4. ______________ és de Hunan, Xina.
5. ______________ és de la ciutat de València.
6. ______________ és de Bata, Guinea Equatorial.

Es poden consultar les solucionsmano2-e1520875312504.jpg


6-12 años

Escribe el nombre de cada personaje al lado de su ciudad y país.

1. ______________ es de Huacho, Perú.
2. ______________ es de Chittagong, Bangladesh.
3. ______________ es de Catarroja, Valencia.
4. ______________ es de Hunan, China.
5. ______________ es de la ciutat de Valencia.
6. ______________ es de Bata, Guinea Ecuatorial.

Se pueden consultar las solucionesmano2-e1520875312504.jpg

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL NOM ÉS IMPORTANT / el nombre es importante

6-12 anys

De la següent filera de lletres, separa els noms dels sis protagonistes de l’obra:

SHUVARUBALICIANTONIJESÚSERGIYLINATALYDAVIDHUJIANGARUNASEVEHONGLIAPAUPASTOR

Es poden consultar les solucions prismaticos-copia


6-12 años

De la siguiente fila de letras, separa los nombres de los 6 protagonistas de la obra:

SHUVARUBALICIANTONIJESÚSERGIYLINATALYDAVIDHUJIANGARUNASEVEHONGLIAPAUPASTOR

Se pueden consultar las soluciones prismaticos-copia

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

LA DIFERÈNCIA / La diferencia

(Expressió plàstica, Competència social i Cívica, Autoconeixement personal, Competència comunicació lingüística) 6-12 anys

Dinàmica: Fes un dibuix de tu mateix. Darrere del dibuix, contesta la següent pregunta: Què penses que et fa diferent a la resta dels teus companys de classe? Pots compartir-ho amb els teus companys, si t’abelleix.

Envia’ns el teu dibuix  amb el teu nom, curs i col·legi i el publicarem al nostre blog per a que tots el puguen veure.


 

(Expresión plástica, Competencia social y cívica, Autoconocimiento personal, Competencia comunicación lingüística) 6-12 años

Dinámica: Haz un dibujo de ti mismo. Detrás del dibujo, contesta la siguiente pregunta: ¿Qué piensas que te hace diferente del resto de tus compañeros de clase? Puedes compartirlo con tus compañeros, si te apetece.

Envíanos tu dibujo  con tu nombre, curso y colegio y lo publicaremos a nuestro blog para que todos lo puedan ver.

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

SOM POLÍGLOTES? / ¿Somos políglotas?

(Competència ligüística, Competència social i Cívica, foment del treball en equip)

6-12 anys

Dinàmica: Es pregunta als alumnes:

Quantes llengües saps parlar?
Quantes llengües es parlen entre tots els companys de classe? Feu-ne el listat.
Ara, escriviu les següents paraules en 5 llengües diferents. Podeu fer servir la següent aplicació: https://translate.google.es

HOLA
COM ET DIUEN?
JO SÓC…
SÓC DE…
M’AGRADA MOLT…
PER FAVOR
GRÀCIES
T’ESTIME
ADÉU

Podrieu fer un breu diàleg en una llengua que no és la vostra? Podeu escoltar com sonen les paraules clicant sobre la icona alta de l’aplicació https://translate.google.es


 

(Competencia ligüística, Competencia social y Cívica, fomento del trabajo en equipo) 6-12 años

Dinámica: Se pregunta a los alumnos:

¿Cuántas lenguas sabes hablar?

¿Cuántas lenguas se hablan entre todos los compañeros de clase? Haced el listado.

Ahora, escribid las siguientes palabras en 5 lenguas diferentes. Podéis utilizar la siguiente aplicación: https://translate.google.es

HOLA                                          YO SOY…                 ME GUSTA MUCHO …           GRACIAS

¿CÓMO TE LLAMAS?               SOY DE…                            POR FAVOR…            

                   TE QUIERO                              ADIÓS

¿Podríais hacer un breve diálogo en una lengua que no es la vuestra? Podéis escuchar como suenan las palabras clicando sobre el icono alta de la aplicación https://translate.google.es

ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, activitats abans de veure l'obra

PARAULES IMPORTANTS ABANS DE VEURE L’OBRA / Palabras importantes antes de ver la obra

(Competència comunicació lingüística, Competència social i cívica) 6-12 anys

Dinàmica: Escriu la teua pròpia definició de les següents paraules. Les que no sàpies les pots deixar en blanc. Quan hages acabat, busca-les al diccionari. Completa la teua definició amb la del diccionari.

Viatge:

Mudança:

Família:

Record:

Emoció:

Diferent:

Emigrant:

Immigrant:

Estranger/estrangera:

Nou/nova:

Por:

Integració:

Marginació:

Respecte:

Malentès:

Amic/amiga:


 

(Competencia comunicación lingüística, Competencia social y cívica) 6-12 años

Dinámica: Escribe tu propia definición de las siguientes palabras. Las que no sepas las puedes dejar en blanco. Cuando hayas acabado, búscalas en el diccionario. Completa tu definición con la del diccionario.

Viaje:

Mudanza:

Familia:

Recuerdo:

Emoción:

Diferente:

Emigrante:

Inmigrante:

Extranjero/extranjera:

Nuevo/nueva:

Miedo:

Integración:

Marginación:

Respeto:

Malentendido:

Amigo/amiga: