crítiques, ressenyes i entrevistes

Entrevista en La Ser 12-4-18

Pau i Jesús ens parlen de l’estrena de Les 7 diferències a la ràdio La Ser València

http://cadenaser.com/emisora/2018/04/12/radio_valencia/1523535138_793829.html


Pau y Jesús nos hablan de Les 7 diferències en la radio La Ser València

http://cadenaser.com/emisora/2018/04/12/radio_valencia/1523535138_793829.html

L'ESPECTACLE / El espectáculo, L´ESPECTACLE I LA COMPANYIA

L´ESPECTACLE I LA COMPANYIA / El espectáculo y la compañía

 

espect

Les 7 diferències ens mostra en escena a persones de trets físics i d’orígens ben distints: pells negres, blanques, roses; ulls allargats, redons; llavis grossos, prims; africans, asiàtics, europeus… Un munt de formes i colors, un ventall de llengües, de costums i de maneres d’entendre la vida que reflecteixen la diversitat humana amb què convivim cada dia.

Coneixerem per què i com van arribar fins ací aquests personatges, què es van emportar del seu país i què van haver de deixar. Descobrirem algunes de les peculiaritats de la seua cultura  i jugarem a trobar les diferències entre uns i altres.

El llenguatge del cos, la música, el joc, l’humor i la mescla de les històries reals dels intèrprets amb la ficció són alguns dels ingredients d’un espectacle que reflexiona a propòsit del que realment ens separa i ens uneix a les persones, de com ens agrada -de vegades- sentir-nos diferents però com ens molesta quan ens fan sentir que eixes diferències ens deixen fora.

Les 7 diferències és un cant a la curiositat, la naturalitat i l’humor amb què els més menuts viuen la diferència però, també, un espai per a reflexionar en família sobre les dificultats que podem trobar a l’hora de relacionar-nos amb persones molt diferents.

Per què una obra infantil sobre la diferència?

Els membres de la companyia vam adonar-nos que en el nostre dia a dia i, també, en la convivència amb els nostres fills i el seu entorn, era un tema molt present, ineludible, de fet. Teníem la sensació de què en el nostre imaginari i en l’educació que vam rebre sempre havia primat allò de “la diferència no importa, no és important perquè tots som iguals” i volíem, d’alguna manera, actualitzar i puntualitzar aquest missatge.

Les 7 diferències subratlla que la diferència existeix i que és important conèixer-la: la diferència que es veu i la que no es veu, la física i la cultural. Conèixer i, sobretot, voler conèixer la diferència enriqueix la nostra societat, ens enriqueix a nosaltres mateixos, perquè quan no es coneix o no es vol conèixer és quan poden sorgir els problemes, els malentesos i les intoleràncies. De fet, la voluntat de conèixer és ja una manera de mostrar respecte cap als altres. I és sempre un camí d’anada i tornada, un acte que ha de ser recíproc: tant per part de les persones que reben a persones d’altres països, com de les que arriben noves a un altre país.

Els sis personatges de l’obra són, en començar la funció, sis desconeguts que apareixen en la penombra i que es presenten en les seues pròpies llengües. Fins i tot, poden arribar a provocar certa estranyesa cap a aquell que mira. Però, a mesura que avança la representació, la curiositat va guanyant terreny i l’espectador, a poc a poc, va coneixent-los: les seues tradicions, els seus costums, la seua família i els seus amics, les raons i les circumstàncies que els van fer canviar de país i emigrar…

La curiositat, eixa és la clau. Potser si férem l’esforç de conèixer aquelles persones que tenim al voltant i interessar-nos per les seues vides, al remat, podrien esdevindre bons amics o companys interessants i, en definitiva, molt iguals i molt diferents a nosaltres mateixos.
I aquest és l’objectiu d’aquesta guia didàctica: servir de vehicle per a conèixer i compartir altres realitats. Fer de la peça de teatre un motiu per a debatre, jugar, reflexionar i imaginar un món més respectuós i just.

Així que, sense pensar-ho dues vegades adapteu, canvieu, afegiu o lleveu qualsevol punt d’aquesta guia, de segur que tot allò que pugueu vincular a la realitat de la vostra aula serà encara més enriquidor per als vostres alumnes.

Passeu-ho bé i no dubteu en compartir-ho amb la companyia penjant els vostres treballs en aquest blog o posant-vos en contacte amb nosaltres a través de l´adressa de correu elèctronic (setdiferencies@gmail.com) Estarem encantats de conéixer les vostres experiències!

Esperem notícies vostres. Bon viatge!
Àlex, Joan, Jesús i Pau.

maleta

Els creadors de Les 7 diferències.

Pont Flotant

Pont Flotant és una companyia de teatre estable que naix l´any 2000 com a grup d´investigació sobre la tècnica de l´actor.
Els seues membres són Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons. Tots quatre són llicenciats en Art Dramàtic per l’Escola Superior d´Art Dramàtic de València. Comencen a treballar junts units per inquietuds personals, artístiques i pedagògiques i, des d’aleshores, han estrenat huit produccions professionals, han realitzat gires nacionals i internacionals amb les seues peces i han impartit nombrosos cursos de creació escènica i entrenament actoral en diferents escoles professionals i universitats.

Creacions

Allunyades de paràmetres comercials, les seues peces són el resultat d´un treball de creació col·lectiva, caracteritzat per una clara voluntat de recerca i reflexió a propòsit de noves formes de comunicació i expressions teatrals contemporànies. El punt de partida de les seues creacions és sempre la necessitat de reflexió al voltant de temes que els afecten directament. Al llarg de la seua trajectòria han abordat  temes com el pas del temps, els records i la memòria, l’amor, el compromís social, el treball o l’educació, entre d’altres. En l´últim treball, dirigit a públic familiar, tracten el tema de la diferència entre persones de diferents procedències i cultures.

Precissament, l’ús d’elements autobiogràfics i la mescla entre realitat i ficció són un element característic i recurrent de la companyia, així com la mescla de diferents llenguatges, la relació íntima amb l’espectador, la teatralització d’altres formes de comunicació, el treball físic de l’intèrpret i l’ús del joc com a eina escènica.

Des del 2002 han estrenat huit espectacles, entre els quals podríem destacar Com a pedres (2006), Exercicis d’amor (2009), Algunes persones bones (2011), Jo de major vull ser Fermín Jiménez (2013), El fill que vull tindre (2016) i Les set diferències (2018). Amb ells han actuat en gran part del territori nacional i part d´Amèrica del Sud i d´Amèrica Central (Nicaragua, Costa Rica, Hondures, Colòmbia, Xile, Argentina i Uruguai). Han rebut diferents reconeixements com el premi a Millor Espectacle per a xiquetes i xiquets als Premis de les Arts Escèniques de l’IVC 2018, Premi Max Aub al Millor Text als Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana 2007, Nominació a Espectacle Revelació als Premios Max 2007, Millor Direcció Premis Abril 2009, Nominació Millor espectacle estranger als Premios Teatro del Mundo, Buenos Aires, Argentina 2010 o la candidatura a Espectacle Revelació als Premios Max 2015.

A http://www.pontflotant.es trobareu tota la informació de la companyia (gira i activitats pedagògiques a la pàgina d’inici i fotos i vídeos de les seues creacions a la pestanya d’obres).


 

Las 7 diferencias nos muestra en escena a personas de rasgos físicos y de orígenes muy distintos: pieles negras, blancas, rosas; ojos alargados, redondos; labios gruesos, delgados; africanos, asiáticos, europeos… Un montón de formas y colores, un abanico de lenguas, de costumbres y de maneras de entender la vida que reflejan la diversidad humana con la que convivimos cada día.

Conoceremos por qué y cómo llegaron hasta aquí estos personajes, qué se trajeron de su país y qué tuvieron que dejar. Descubriremos algunas de las peculiaridades de su cultura y jugaremos a encontrar las diferencias entre unos y otros.

El lenguaje del cuerpo, la música, el juego, el humor y la mezcla de las historias reales de los intérpretes con la ficción son algunos de los ingredientes de un espectáculo que reflexiona sobre lo que realmente nos separa y nos une a las personas, de cómo nos gusta -a veces- sentirnos diferentes pero cómo nos molesta cuando nos hacen sentir que esas diferencias nos dejan fuera.

Las 7 diferencias es un canto a la curiosidad,  a la naturalidad y al humor con el que los más pequeños viven la diferencia pero, también, un espacio para reflexionar en familia sobre las dificultades que podemos encontrar a la hora de relacionarnos con personas muy diferentes.

 

¿Por qué una obra infantil sobre la diferencia?

Los miembros de la compañía nos dimos cuenta de que, en nuestro día a día y, también, en la convivencia con nuestros hijos y su entorno, era un tema muy presente, ineludible, de hecho. Teníamos la sensación de que en nuestro imaginario y en la educación que recibimos siempre había primado aquello de “la diferencia no importa, no es importante porque todos somos iguales” y queríamos, de alguna manera, actualizar y puntualizar este mensaje.

Las 7 diferencias subraya que la diferencia existe y que es importante conocerla: la diferencia que se ve y la que no se ve, la física y la cultural. Conocer y, sobre todo, querer conocer la diferencia enriquece a nuestra sociedad, nos enriquece a nosotros mismos, porque cuando no se conoce o no se quiere conocer es cuando pueden surgir los problemas, los malentendidos y las intolerancias. De hecho, la voluntad de conocer es ya una manera de mostrar respeto hacia los demás. Y es siempre un camino de ida y vuelta, un acto que ha de ser recíproco: tanto por parte de las personas que reciben a personas de otros países, como de las personas que llegan a otro país.

Los seis personajes de la obra son, al comienzo de la función, seis desconocidos que aparecen en la penumbra y que se presentan en sus propias lenguas. Pueden llegar, incluso, a provocar cierta incertidumbre o rechazo hacia el que mira. Pero, a medida que avanza la representación, la curiosidad va ganando terreno y el espectador, poco a poco, va conociéndolos: sus tradiciones, sus costumbres, su familia y amigos, las razones y las circunstancias que les hicieron cambiar de país y emigrar…

La curiosidad, esa es la clave. Quizás si hacemos el esfuerzo de conocer a aquellas personas que tenemos alrededor e interesarnos por sus vidas, al final pueden llegar a ser buenos amigos o compañeros interesantes y, en definitiva, muy iguales y muy diferentes a nosotros mismos.

Y este es el objetivo de esta guía didáctica: servir de vehículo para conocer y compartir otras realidades. Hacer de la pieza de teatro un motivo para debatir, jugar, reflexionar e imaginar un mundo más respetuoso y justo.

Así que, sin pensarlo dos veces, adaptad, cambiad, añadid o quitad cualquier punto de esta guía, seguro que todo aquello que podáis vincular a la realidad de vuestra aula será todavía más enriquecedor para vuestras alumnas y alumnos.

Pasadlo bien y no dudéis en compartirlo con la compañía colgando vuestros trabajos en este blog o poniéndoos en contacto con nosotros (setdiferencies@gmail.com). ¡Estaremos encantados de conocer vuestras experiencias!

Esperamos noticias vuestras. ¡Buen viaje!

Àlex, Joan, Jesús y Pau.

 

LOS CREADORES de Las 7 diferencias

PONT FLOTANT

Pont Flotant es una compañía de teatro estable que nace el año 2000 como grupo de investigación sobre la técnica del actor. Sus miembros son Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons. Los cuatro son licenciados en Arte Dramático por la ESAD de Valencia. Empiezan a trabajar juntos, unidos por inquietudes personales, artísticas y pedagógicas y, desde entonces, han estrenado ocho producciones profesionales, han realizado giras nacionales e internacionales con sus piezas y han impartido numerosos cursos de creación escénica y entrenamiento actoral en diferentes escuelas profesionales y universidades.

 

CREACIONES

Alejadas de parámetros comerciales, sus piezas son el resultado de un trabajo de creación colectiva, caracterizado por una clara voluntad de investigación y reflexión acerca de nuevas formas de comunicación y expresiones teatrales contemporáneas. El punto de partida de sus creaciones es siempre la necesidad de reflexión alrededor de temas que les afectan directamente. A lo largo de su trayectoria han abordado temas como el paso del tiempo, los recuerdos y la memoria, el amor, el compromiso social, el trabajo o la educación, entre otros. En este último trabajo, dirigido a público familiar, tratan el tema de la diferencia entre personas de diferentes procedencias y culturas.

Precisamente, el uso de elementos autobiográficos y la mezcla entre realidad y ficción son un elemento característico y recurrente de la compañía, así como la mezcla de diferentes lenguajes, la relación íntima con el espectador, la teatralización de otras formas de comunicación, el trabajo físico del intérprete y el uso del juego como herramienta escénica.

Desde el 2002 han estrenado ocho espectáculos, entre los cuales podríamos destacar Como piedras (2006), Ejercicios de amor (2009), Algunas personas buenas (2011), Yo de mayor quiero ser Fermín Jiménez (2013), El hijo que quiero tener (2016) y Las 7 diferencias (2018). Con ellos han actuado en gran parte del territorio nacional y parte del territorio latinoamericano (Méjico, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay). Han recibido diferentes reconocimientos como el premio al Mejor Espectáculo para niñas y niños en Los Premios de las Artes Escénicas del IVC 2018, el Max Aub al Mejor Texto a los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 2007, Nominación a Espectáculo Revelación a los Premios Max 2007, Mejor Dirección Premis Abril 2009, Nominación Mejor espectáculo extranjero a los Premios Teatro del Mundo, Buenos Aires, Argentina 2010 o la candidatura a Espectáculo Revelación a los Premios Max 2015, entre otros.

En www.pontflotant.es encontraréis toda la información de la compañía (gira y actividades pedagógicas en la página de inicio y fotos y vídeos de sus creaciones en la pestaña de obras).