activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

ALGUNES PREGUNTES PER A REFLEXIONAR EN COMÚ SOBRE L’OBRA / Algunas preguntas para reflexionar en común sobre la obra

(Competència comunicativa lingüística, Capacitat d’observació i anàlisi) 6-12 anys

Dinàmica: Es plantegen al grup les següent qüestions una per una.

1. Quins són els motius que fan vindre a València a Seve, Natalyd, Ruba i Hu?
2. Coneixes històries paregudes? Conta-les als teus companys.
3. Sabies que les històries d’aquests 4 personatges són reals?
4. Penses que al teatre tot és inventat sempre?
5. En algun moment de l’obra has sentit: por, tristesa, alegria, ràbia, ganes de riure molt? Quan ha sigut? Per què penses que has sentit això?
6. L’escenografia està basada en caixes? Què creus que representen?


 

(Competencia comunicativa lingüística, Capacidad de observación y análisis) 6-12 años

Dinámica: Se plantean al grupo las siguientes cuestiones una por una.

  1. ¿Cuáles son los motivos que llevan a Valencia a Seve, Natalyd, Ruba y Hu?
  2. ¿Conoces historias parecidas? Compártelas con tus compañeros.
  3. ¿Sabías que las historias de estos 4 personajes son reales?
  4. ¿Piensas que en el teatro todo es inventado siempre?
  5. ¿En algún momento de la obra has sentido: miedo, tristeza, alegría, rabia, ganas de reír mucho? ¿En qué momento? ¿Por qué crees que te has sentido así?
  6. La escenografía está basada en cajas? ¿Qué crees que representan?
activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

SENTIR-SE OBSERVAT / Sentirse observado

(Experiència, contacte, valors d’inclusió, empatia) 9-12 anys

Dinàmica: Tot el grup mira a una persona durant 1-2 minuts.  Ho fan diverses persones. Després li conten al grup com s’han sentit durant l’exercici, si ha sigut fàcil o difícil i per què. S’introdueixen més preguntes:

– Penses que hi ha persones que se senten en el dia a dia com tu et senties?

– Quin tipus de persones?

– Tu t’has sentit així d’observat alguna vegada en la teua vida?

– I al contrari, has sentit que tu, juntament amb altres persones, observàveu una mateixa persona? Per quin motiu?


 

(Experiencia, contacto, valores de inclusión, empatía) 9-12 años

Dinámica: Todo el grupo mira a una persona durante 1-2 minutos. Lo hacen diversas personas. Después le cuentan al grupo cómo se han sentido durante el ejercicio, si ha sido fácil o difícil y por qué. Se introducen más preguntas:

– ¿Piensas que hay personas que se sienten en el día a día como tú te sentías?

– ¿Qué tipo de personas?

-¿Tú te has sentido así de observado alguna vez en tu vida?

– ¿Y al contrario, has sentido que tú, juntamente con otras personas, observabais a una misma persona? ¿Por qué motivo?

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL CERCLE EXCLOENT / El círculo excluyente

(Experiència, contacte físic, valors d’inclusió, empatia) 9-12 anys

Dinàmica: Un grup de 10-20 persones formen un cercle agafats dels muscles. Una persona intenta formar part d’eixe cercle durant 1-2 minuts aproximadament. Les persones del cercle tracten d’imperdir-ho. Es van canviant els rols.

Una vegada han passat tots, reflexioneu en veu alta al voltant de les següents qüestions:

Com t’has sentit durant l’exercici quan no et deixaven entrar al cercle?
Pensaves que seria més fàcil o més difícil entrar?
Com t’has sentit quan has pogut entrar? / Com t’has sentit per no haver pogut entrar?
Penses que hi ha gent que es sent en el dia a dia com tu et senties quan no podies entrar?Quan estaves impedint que altres persones entraren al cercle, com t’has sentit? Ha sigut fàcil o difícil? Per què?
En algun moment has desitjat que la persona que intentava entrar ho aconseguira?
Has pensat en ajudar eixa persona?
Per què no ho has fet?
Penses que hi ha gent que actua així en la vida real? Per què penses que ho fa?


 

(Experiencia, contacto físico, valores de inclusión, empatía) 9-12 años

Dinámica: Un grupo de 10-20 personas forman un círculo cogidos de los hombros. Una persona intenta formar parte de ese círculo durante 1-2 minutos aproximadamente. Las personas del círculo tratan de impedirlo. Se van cambiando los roles. Una vez han pasado todos, reflexionad en voz alta sobre estas cuestiones:

– ¿Cómo te has sentido durante el ejercicio cuando no te dejaban entrar en el círculo?

– ¿Pensabas que sería más fácil o más difícil entrar?

– ¿Cómo te has sentido cuando has podido entrar? / ¿Cómo te has sentido por no haber podido entrar?

– ¿Piensas que hay gente que se siente en el día día como tú te sentías cuando no podías entrar?

– Cuando estabas impidiendo que otras personas entraran en el círculo, ¿cómo te has sentido? ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Por qué?

– ¿En algún momento has deseado que la persona que intentaba entrar lo consiguiera?

– ¿Has pensado en ayudar a esa persona?

¿Por qué no lo has hecho?

– ¿Piensas que hay gente que actúa así en la vida real? ¿Por qué crees que lo hace?

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

CREACIÓ DE VÍDEOS / Creación de vídeos

(Creativitat, Competència digital) 11-12 anys

A l’obra es projecten vídeos realitzats amb la tècnica d’stop motion, anomenada cut out, que es basa en retallar cartolines i gravar-les fotograma a fotograma per a donar-los moviment. Pots fer-ho tu mateix amb l’aplicació PicPac descarregant-la del següent enllaç: http://picpac.tv  

L’aplicació PicPac és molt senzilla i intuitiva. Igualment, ací teniu un tutorial per a aprendre a utilitzar-la:

I ací podeu veure un vídeo tutorial per a aprendre a animar als vostres personatges de cartolina:


 

(Creatividad, Competencia digital) 11-12 años

En la obra se proyectan vídeos realizados con la técnica de stop motion, llamada cut out, que se basa en recortar cartulinas y gravarlas fotograma a fotograma para darles movimiento. Puedes hacerlo tú mismo con la aplicación PicPac descargándotela en el siguiente enlace: http://picpac.tv

La aplicación PicPac es muy sencilla e intuitiva. Igualmente, aquí tenéis un vídeo tutorial para aprender a utilizarla:

Y aquí podéis ver un vídeo tutorial para aprender a animar a vuestros personajes de cartulina:

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

EL COLLAGE DE CARES / El collage de caras

(Creativitat, valors d’inclusió i igualtat. El sentit de l’humor)

6-12 anys

Fes un collage mesclant diferents parts de les cares dels companys de classe amb retalls de revistes, fotografies, dibuixos, etc. Exemple: els ulls d’una persona, la boca d’una altra, els cabells i el nas d’una altra…

Envia’ns una foto del teu collage amb el teu nom, curs i col·legi i la publicarem al nostre blog per a que tots la puguen veure!


 

(Creatividad, valores de inclusión e igualdad. El sentido del humor)

 6-12 años

Haz un collage mezclando diferentes partes de las caras de las compañeras y compañeros de clase con recortes de revistas, fotografías, dibujos, etc. Ejemplo: los ojos de una persona, la boca de otra, el pelo y la nariz de otra…

¡Envíanos una foto de tu collage con tu nombre, curso y colegio y la publicaremos en nuestro blog para todos la puedan ver!

activitats després de veure l'obra, DESPRÉS DE L'OBRA / Después de la obra

CAROTECA

(Creativitat, valors d’inclusió i igualtat. El sentit de l’humor)

6-12 anys

Dinàmica: Imprimeix “Caroteca caraA” i “Caroteca caraB” en un mateix full de manera que quede cada arxiu imprés en una cara del full. Completa els dibuixos, retalla per la línia de punts i doblega les cares. Voràs com els rostres es mesclen i creen tota una biblioteca de cares: una Caroteca!

carotecaAB

carotecaAcarotecaB

Envia’ns la teua caroteca al nostre bloc per a que tots la puguen veure, de segur que és molt divertida!

setdiferencies@gmail.com


 

(Creatividad, valores de inclusión e igualdad. El sentido del humor)

6-12 años

Dinámica: Imprime “Caroteca caraA” y “Caroteca caraB” en una misma hoja de manera que quede cada archivo impreso en una cara de la hoja. Completa los dibujos, recorta por la línea de puntos y dobla las caras. Verás cómo los rostros se mezclan y crean toda una biblioteca de caras: ¡una caroteca!

carotecaAB

carotecaAcarotecaB

Envíanos tu caroteca a nuestro blog para que todos podamos verla, ¡seguro que es muy divertida!

setdiferencies@gmail.com