ABANS DE L'OBRA, solucions

Solucions d´activitats abans de vindre

chini

“ELS PAPERS”

PROPOSTA 2:

Les diferències físiques entre un DNI i un TIE.

1. En el TIE posa “PERMISO DE RESIDENCIA” i en el DNI posa “DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD”
2. El TIE és de color blau i rosa i el DNI és rosa però més claret i té una banda roja i groga suau.
3. En TIE, la data de validesa apareix a la segona línia de l’anvers  i al DNI a l’última línia.
4. El número (NIE)  del TIE  té una lletra al principi (X o Y) i al final i el DNI només una lletra al final.

De segur que en podeu trobar moltes més. Ànim!