ABANS DE L'OBRA / Antes de la obra, solucions

SOLUCIONS ACTIVITATS “ABANS DE VINDRE” / Soluciones actividades “Antes de venir”

chini

“ELS PAPERS”

PROPOSTA 2:

Les diferències físiques entre un DNI i un TIE.

1. En el TIE posa “PERMISO DE RESIDENCIA” i en el DNI posa “DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD”
2. El TIE és de color blau i rosa i el DNI és rosa però més claret i té una banda roja i groga suau.
3. En TIE, la data de validesa apareix a la segona línia de l’anvers  i al DNI a l’última línia.
4. El número (NIE)  del TIE  té una lletra al principi (X o Y) i al final i el DNI només una lletra al final.

De segur que en podeu trobar moltes més. Ànim!


 

“LOS PAPELES”

PROPUESTA 2:

Las diferencias físicas entre un DNI y un TIE.

  1. En el TIE pone “PERMISO DE RESIDENCIA” y en el DNI pone “DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD”
  2. El TIE es de color azul y el DNI es rosa pero más clarito y tiene una banda roja y amarilla suave.
  3. En el TIE, la fecha de validez aparece en la segunda línea del anverso y en el DNI en la última línea.
  4. El número (NIE) del TIE tiene una letra al principio (X o Y) y al final y el DNI sólo una letra al final.

Seguro que podéis encontrar muchas más. ¡Ánimo!